PEACE IS A HUMAN RIGHT.....

logo


De Vredesboot 1998 nr. 2

naar hoofdmenu

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Vrede is een mensenrecht! Dit is een van de motto's waaronder de grote burger-vredes- conferentie van 11 tot 15 mei 1999 zal plaatsvinden. time to abolish war is de andere. Twee elementen! Het zorgen voor naleving van mensenrechten doen wij in de beschaafde wereld met elkaar, oorlog afschaffen blijkt voor een groot deel overheidstaak te zijn.

Het is dan ook geen wonder dat de honderdjarige herdenking van de eerste Haagse Vredesconferentie (mei 1899) voor een deel door de Russische en Nederlandse regeringen wordt georganiseerd (Centennial) en met hen in samenwerking voor een deel door burgeror ganisaties (HAP99, = Hague Appeal for Peace 1999). In deze laatste (naar verwachting mega- )conferentie hoopt het Anti-Oorlogsmuseum een rol te spelen met diverse exposities uit eigen en internationale bron. Voorts verwachten wij dat een balletgroep een vredesdans zal uitvoeren.

Het proces dat HAP99 heet is al aan de gang in de vorm van tientallen voorbereidende conferenties en zal lang voortduren na mei 1999 met het doel te bereiken niet alleen dat oorlog onaanvaardbaar is maar dat oorlog niet meer bestaat. Als dat doel door de gemeenschap pelijke inspanningen van HAP99 en Centennial zal worden bereikt is het resultaat beter dan dat van de voorganger in 1899.

Carol de Jong van Lier

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 15 april 2002