Financieel jaarverslag 2003

logo

De Vredesboot
2004 nr. 1
Over het verslagjaar hebben we een voordelig resultaat geboekt van €9.787 (vorig jaar €9.747). Begroot was een voordelig resultaat van €6.495. De voornaamste reden voor het verschil, was dat geen geld uitgegeven werd aan het hermaken van tentoonstellingen. Hiervoor was €3.000 begroot.

Tijdens 2003 hebben we vele tentoonstellingen gehad op verschillende locaties in Nederland, waaronder de tentoonstelling 'Onderdrukking en Bevrijding' over Duitse dienstweigeraars in de Tweede Wereldoorlog. In totaal werden er 36 tentoonstellingsweken gemaakt; vorig jaar waren dat er nog 24. De opbrengsten bleven achter o.a. doordat we bij de tentoonstelling 'Onderdrukking en Bevrijding' slechts een bemiddelende rol speelden.

Ons Vredesmuseum op Internet werd wederom op een aantal punten uitgebreid. Er kwam een geheel nieuw onderdeel bij 'Muziek en Vrede'. Ook de onderdelen 'Galerie Kunst voor Vrede en 'Vredesgedichten' zijn uitgebouwd. Het bezoekersaantal steeg sterk naar ca. 28.900 (vorig jaar ca. 13.100).

Het best bekeken inhoudelijke onderdeel van de website was het afgelopen jaar: de tentoonstelling 'Kernwapens Illegaal'.

Als u dit op prijs stelt, kunt u als donateur het complete Financiële Jaarverslag toegestuurd krijgen.

Chris Geerse, penningmeester

hoofdmenu    inhoudsopgave    info museum    uw reactie

Updated: 28 juni 2004