Financieel jaarverslag 2004

logo

De Vredesboot
2005 nr. 1Over het verslagjaar was er een voordelig resultaat € 8.405 (vorig jaar € 9.788). Begroot was een voordelig resultaat € 4.997. De voornaamste reden was het veel hoger dan geraamde bedrag dat binnenkwam aan donaties en giften. De bijdragen van donateurs kwamen op € 9.994 tegen € 9.480 in 2003 en € 8.400 begroot.

Ons Vredesmuseum op Internet werd wederom op een aantal punten uitgebreid. Er kwam een nieuwe tentoonstelling bij: ‘Vergeven -Verzoenen’. De onderdelen ‘Muziek en Vrede’ en ‘Geschiedenis van de Vredesbeweging’. Het bezoekersaantal verdubbelde ruimschoots naar ca. 58.500 (in 2003 ca. 28.900).

Er werd een begin gemaakt met het sorteren van ons boekenbezit teneinde tot een functionerende bibliotheek te komen. Het batig saldo werd veroorzaakt door de ver­koop van boeken die daarin niet passen.

In 2003 werden 220 spellen verkocht aan één grote klant. Als we dit niet meerekenen was de omzet in spellen vrijwel gelijk aan vorig jaar. In 2004 werd het assortiment vredeswenskaarten flink uitgebreid. De verkoop steeg hierdoor aanzienlijk. De omzet van de Museumwinkel bedroeg in 2004 € 3.483 (vorig jaar € 6.353). De winst bedroeg € 632 (vorig jaar € 1.743). De omzet was vrijwel als begroot, de winst echter hoger dan de 10% waarnaar we streven.

Chris Geerse, penningmeester

hoofdmenu    inhoud    info museum    uw reactie