Financieel jaarverslag 2005

logo

De Vredesboot
2006 nr. 1Over het verslagjaar was er een voordelig resultaat van € 10.041 (in 2004 € 8.405). Begroot was een voordelig resultaat van € 5.250. De voornaamste reden van dit gunstiger resultaat was dat van het geld, bestemd voor het (her)maken van tentoonstellingen, nauwelijks iets werd uitgegeven. Verder was het bedrag dat binnenkwam aan donaties en giften hoger dan geraamd.

De bijdragen van donateurs bedroegen € 10.362 tegen € 9.994 in 2004. Per donateur werd gemiddeld € 24,79 bijgedragen tegen € 22,11 in 2004.

In totaal werden 67 (vorig jaar 12) tentoonstellingsweken gemaakt, verdeeld over 24 tentoonstellingen. Een erg succesvol jaar dus dat ook weerspiegeld werd in de financiële resultaten.

De opbrengst was € 957 tegen nihil vorig jaar. Na aftrek van de kosten resulteerde een batig saldo van € 187 tegen een nadelig saldo van € 333 vorig jaar.

In de loop van 2005 werd het importeurschap van de spellen overgedragen aan Steven Rijsdijk, die hiervoor de firma Zonnespel oprichtte. Hij heeft ervoor gezorgd dat nu ca. 65 winkels in Nederland de spellen ook verkopen. De verkoop in Nederland is dus aanzienlijk toegenomen al is dat wellicht enigszins ten koste gegaan van onze eigen verkoop.

Ons Vredesmuseum op Internet werd wederom op een aantal punten uitgebreid. Er kwamen drie nieuwe tentoonstellingen bij: ‘Vredesaffiches’, ‘De Atoombom en de Mensheid’ en ‘Klaagmuur voor de Vrede’. De tentoonstelling ‘Vrede in Beweging’ en onze webwinkel kregen een geheel nieuwe opzet. Verder zijn er nu twee films te zien en twee complete boeken te lezen. De tentoonstelling ‘Kernwapens Illegaal’ en onze galerie ‘Kunst voor Vrede’ werden uitgebreid.

Vijf best bekeken inhoudelijke onderdelen:
  1. Tentoonstelling ‘Kernwapens Illegaal’
  2. Muziek en Vrede
  3. Vredesgedichten
  4. Schilderij ‘Gesneuvelde soldaat’
  5. Tentoonstelling ‘Gedeelde Visie’
Vijf best bekeken informatieve onderdelen:
  1. Winkel: Coöperatieve spellen
  2. Info campagne ‘Burgemeesters voor Vrede’
  3. Wat ons museum is en doet
  4. Tentoonstellingsagenda
  5. Winkel: Vredeswenskaarten
Het bezoekersaantal steeg sterk naar ca. 104.500 (vorig jaar ca. 58.500). Het aantal bekeken pagina’s bedroeg ca. 267.700 (vorig jaar ca.187.600).

Voor de Museumwinkel werd een speciale folder vervaardigd die eind 2005 werd meegezonden met ‘De Vredesboot’ en enkele andere tijdschriften.
De omzet van de winkel bedroeg in 2005 € 2.739 (vorig jaar € 3.483). De winst bedroeg € 709 vorig jaar € 632). De omzet was wat lager dan begroot, de winst echter wat hoger. Aangezien de winst hoger is dan beoogd zal getracht worden deze in 2006 wat lager te laten uitvallen.

De ‘gewone’ activiteiten zoals het uitbrengen van ons blad ‘De Vredesboot’, de donateuradministratie en de financiële administratie verliepen volgens plan.

Chris Geerse, penningmeester
hoofdmenu    inhoud    info museum    uw reactie