Financieel jaarverslag 2006

logo

De Vredesboot
2007 nr. 1Over het verslagjaar was er een voordelig resultaat groot €8.908 (vorig jaar €10.041). Begroot was een voordelig resultaat groot €5.180. De voornaamste reden hiervoor was dat van het geld bestemd voor het (her)maken van tentoonstellingen weinig werd uitgegeven. Ook werd minder geld dan geraamd uitgegeven aan o.a. de website. De bijdragen van donateurs bedroegen €8.938 tegen €10.362 in 2005 en €9.500 begroot. Per donateur werd gemiddeld €22,46 bijgedragen tegen €24,79 in 2005. Er kwamen zes donateurs bij, 26 (in 2005 42) beëindigden hun donateurschap.

Ons Vredesmuseum op Internet werd wederom op een aantal punten uitgebreid. Er kwam een on-line leeszaal waarin complete boeken en tijdschriften gelezen en soms gedownload kunnen worden. Verder kwam er een nieuwe tentoonstelling: ‘Stenen uit Betlehem'. Het bezoekersaantal steeg sterk naar ca. 131.200 (vorig jaar ca. 104.500).

Vijf best bekeken inhoudelijke onderdelen:
  1. Tentoonstelling ‘Vergeven – Verzoenen’
  2. Tentoonstelling ‘De Atoombom en de Mensheid’
  3. Vredesgedichten
  4. Muziek en Vrede
  5. Geschiedenis van de Vredesbeweging
Vijf best bekeken informatieve onderdelen:
  1. Museumwinkel
  2. Wat ons museum is en doet
  3. Info campagne ‘Burgemeesters voor Vrede’
  4. Tentoonstellingsagenda
  5. Reactieformulier

Chris Geerse, penningmeester

hoofdmenu    inhoud    info museum    uw reactie