Jurgen Winkler

logo

De Vredesboot
2007 nr. 2Mijn naam is Jurgen Winkler. Sinds enige weken ben ik een aantal uren per week verantwoordelijk voor de co÷rdinatie van de reizende tentoonstellingen Ún het depot van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid. Deze functie omvat uiteenlopende werkzaamheden: van het oplossen van problemen bij de dagelijkse gang van zaken tot het organiseren en maken van nieuwe tentoonstellingen. Wat deze functie voor mij interessant maakt, is dat ik op deze wijze direct en zinvol betrokken ben bij een organisatie met een belangrijke maatschappelijke functie. Hoewel ik geen directe of indirecte band met de vredesbeweging had, spreekt de doelstelling van het Museum mij aan.

Tot voor kort was ik werkzaam in de culturele sector. Aanvankelijk werkte ik jaren onder andere als co÷rdinator bij een stichting die beeldende kunst aan het bedrijfsleven Ún particulieren verhuurde en/of verkocht. Daarna was ik werkzaam bij een stichting die cultureel educatieve projecten ontwikkelde, vooral gericht op het onderwijs. Als afdelingsmanager was ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op een afdeling die grafische en ruimtelijke vormgevingsproducten (van affiches tot tentoonstellingen) ontwikkelde en uitvoerde. Dit zowel voor de organisatie zelf, als voor externe opdrachtgevers (zorginstellingen, gemeente, organisatie met een maatschappelijk nut, etc.).

Na mijn opleiding aan de Rietveld Academie (kunstacademie) kreeg ik een zelfstandige beroepspraktijk als beeldend kunstenaar. Ik maak tekeningen en ruimtelijke objecten, maar het is lastig de inhoud ervan in een paar woorden toe te lichten. Meer weten? Kijk op mijn website www.jurgenwinkler.nl.

Jurgen Winkler, co÷rdinator

hoofdmenu    inhoud    info museum    uw reactie