Project Kunst en Oorlog

logo


De Vredesboot 1997 nr. 2

naar hoofdmenu

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

In de vorige Vredesboot meldden we al: "gebruik makend van beschikbaar materiaal vanuit de beeldende kunsten, proza en poŽzie, muzikale inbreng en activering van bezoekers" hopen we dit project als eigen productie te realiseren. Verheugend is dat we inmiddels zeker 4 mensen bereid hebben gevonden zich hiervoor in te zetten.

Hoewel we reeds veel voortreffelijk materiaal hebben verzameld (en ten geschenke gekregen!) moet dat materiaal verwerven intensief worden voortgezet. Via onze internationale contacten kregen we reeds prima materiaal van buitenlands collega-musea. Graag horen we van Vredesboot lezers adviezen en mogelijkheden; b.v. wie kan ons helpen aan of adviseren over de verkrijging van werk van kunstenaars als Goya, David Low, Ernst Barlach - om er maar enkele te noemen. Ook voor relevante teksten, proza of poŽzie, houden we ons aanbevolen. Mede met uw hulp kan het project "Kunst en Oorlog" een wezenlijke bijdrage gaan vormen in het uiteindelijke AOM!

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 15 april 2002