OORLOG MOET ER WEZEN ...

logo


De Vredesboot 1998 nr. 1

naar hoofdmenu

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

om met een vredesconferentie een nieuwe oorlog op te starten. Czaar Nicholas II was een slimme jongen. Hij nam het initiatief om in 1899 samen met het piepjonge meisje Wilhelmina in Den Haag een vredesconferentie bijeen te roepen die nu eens niet het einde was van een oorlog, maar die vanuit volle vredestijd plaats vond. De naam was: Hague Appeal for Peace. De nieuwe (20e) eeuw zou op deze wijze een eeuw moeten worden zonder gewapende conflicten...

Een grote flop werd het! We weten allen dat de 20e eeuw, ondanks alle technische snufjes en (westelijke) welvaart de meest gewelddadige uit de menselijke geschiedenis is geweest.

De Russische en Nederlandse regeringen hebben nu aan de Verenigde Naties een herhaling voorgesteld in mei 1999 in de hoop dat de menselijke moraal en intelligentie inmiddels zijn verbeterd. De VN gingen akkoord en in 1999 zullen de landen in Den Haag wederom bijeenkomen om het opnieuw te proberen, nu onder de naam Centennial of the Hague Appeal for Peace. Een aantal internationaal opererende vredesorganisaties (Ialana, IPB, IPPNW en WFN) nam het initiatief om zich onmiddelijk daaraan voorafgaande ook in Den Haag te manifesteren met een grote internationale happening: The Hague Appeal for Peace 1999. Inmiddels hebben vele tientallen organisaties zich aangesloten bij dit initiatief, waar vele duizenden deelnemers uit de hele wereld worden verwacht. Het geheel is een wereldomvattend proces geworden: reeds nu bezinnen duizenden over de hele wereld zich over het "hoe" van vrede en dit proces zal naar hoop en verwachting tot ver in de 21e eeuw voortduren.

Het Nederlandse Anti-Oorlogsmuseum stelt zich voor aan de HAP99 deel te nemen. Het zal naar wij verwachten meteen de start worden van het functioneren als volwaardig vredestichtend museum. Naast de vrijwilligers die nu al bij het Dagelijks Bestuur bekend zijn, zullen er nog veel meer nodig zijn. De reeds bekende vrijwilligers zullen benaderd worden. Nico Faber zal zich hiermee belasten. Maar ook veel nieuwe mensen zullen heel goed gebruikt kunnen worden!

Carol de Jong van Lier

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 15 april 2002