Van de penningmeester

logo


De Vredesboot 2002 nr. 1

naar hoofdmenu

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

De balans over 2001 is opgemaakt en toont meevallende financiŽle resultaten. Het nadelig saldo bedroeg f 29.064, veel minder dan, na het debacle met het schip, verwacht werd. Dit was in belangrijke mate te danken aan de vrijgevigheid van onze donateurs, die ik daar Ė namens het bestuur Ė hartelijk voor wil bedanken.

Het vermogen van ons Museum bedraagt momenteel €71.722. Een goede basis voor verdere activiteit.

Donateurs die dit wensen kunnen het complete FinanciŽle Jaarverslag toegezonden krijgen.

Chris Geerse

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 23 december 2002