Van de penningmeester

logo


De Vredesboot 1997 nr. 1

naar hoofdmenu

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Voor ons museum is thans fl.114.000 bijeengebracht. Vrijwel het bedrag dat nodig is voor de aanschaf van een schip! Dat betekent niet dat we er al zijn. Financieel niet omdat het bedrag dat we jaarlijks binnen krijgen nog te klein is om een schip goed te kunnen exploiteren, maar vooral niet omdat er nog veel werk door vrijwilligers gedaan moet worden.
Wel kunnen we zeggen dat er nu een stevig financieel fundament ligt waarop vrijwilligers verder kunnen bouwen. Op hun inzet zal het nu aankomen. Er is enorm veel te doen: bedenken, vormgeven, organiseren, public relations, donateurs werven enz.
Onze dank gaat uit naar allen die bijdroegen aan het naderbij brengen van ons doel. In het bijzonder vermelden we hier: het Fonds Vredesprojecten, De Brandnetel en de Stichting tot behoud van de Refter die grotere bedragen schonken.

Chris Geerse, penningmeester

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 15 april 2002