Schenking

logo

De Vredesboot
2004 nr. 2
Mevrouw Truus Maarse te Schellinkhout schonk het museum een briefkaart uit 1917, waarop een Amerikaans vredesgedicht.

I didn't raise my boy to be a soldier
I brought him up to be my pride and joy
Who dares to place a musket on his shoulder
To shoot some other Mother's darling boy?
Let nations arbitrate their future troubles
It's time to lay the sword and gun away
There'd be no war today
if mothers all would say:
"I didn't raise my son to be a soldier."

(Ann Glynn, New York)

Ik bracht mijn zoon niet groot om als soldaat te strijden.
Maar om trots en steun te zijn en wijs en goed
Wie waagt het met een zwaard zijn handen te ontwijden
Waardoor een dierb're zoon van and'ren sterven moet?
Laat arbitrage ons voor zulk een ramp behoeden.
Het is geen tijd meer voor gevecht en moord.
Geen oorlog zou meer op deez' aarde woeden
Als uit de mond der Moeders werd gehoord:
"Ik bracht mijn zoon niet groot om als soldaat te strijden."

Hein van der Kroon

hoofdmenu    inhoudsopgave    info museum    uw reactie

Updated: 25 oktober 2004