DE STAND VAN ZAKEN

logo


De Vredesboot 1998 nr. 1

naar hoofdmenu

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Op deze plaats bent u gewend een stukje aan te treffen van de hand van onze voorzitter Hans Wiebenga. Hans is echter al geruime tijd ziek en niet in staat te doen wat hij gewoon was te doen. Als stimulerende kracht is hij nog steeds zeer aanwezig maar het op de voorgrond tredende werk moet hij eventjes aan anderen overlaten. Wij wensen hem van harte beterschap!

Aan mij nu de taak u te informeren over de stand van zaken. Hoewel het allemaal wat langer duurt dan u en wij gehoopt hadden komt de realisering van ons museum nu toch in zicht! De voortgang werd zoals u weet tot dusver nogal gehinderd door een gebrek aan vrijwilligers die organisatorische taken op zich wilden en konden nemen. Dat probleem is een flink stuk minder geworden nu we Nico Faber bereid gevonden hebben zijn schouders eronder te zetten. Hij neemt de nieuwe functie van coördinator op zich. Zijn zeer ruime ervaring en zijn bereidheid er veel tijd in te stoppen staan borg voor voortgang en resultaat. Elders in deze Vredesboot stelt hij zich zelf aan u voor.

Hague Appeal for Peace

Het tijdschema waar we nu op werken is: mei 1999 onze grote expositie in het Congresgebouw te Den Haag ter gelegenheid van Hague Appeal for Peace, waarna eind 1999 ons permanente museum de loopplank uitlegt.

De HAP-expositie begint al vorm te krijgen. Verscheidene deelexposities zijn al toegezegd evenals video's die geschikt zijn om ter plaatse te vertonen. Het Oostenrijkse vredesmuseum in Schlaining stelt een collectie van 200 posters ter beschikking en Jaap Frerichs, professional op dit gebied, zorgt voor een audio-visuele happening onder de naam "Monument voor de Vrede". Er worden kunstenaars bij betrokken en de televisie heeft al belangstelling getoond!

Financieel

Financieel kunnen we wel vooruit, er is voldoende geld in kas om een start te maken maar de jaarlijkse inkomsten zijn nog niet genoeg om een permanent museum te kunnen exploiteren. De honderden nieuwe donateurs die nog nodig zijn verwachten we zeker te kunnen vinden nu onze plannen gestalte beginnen te krijgen.

En verder

Al met al staan we er zeker niet slecht voor, maar er moet nog heel veel werk verzet worden. Daarom onze oproep: geef ons een stukje van uw tijd. Werk daadwerkelijk mee aan onze exposities, permanent museum, donateurswerving, public relations enz. Het geeft voldoening en... onkosten worden vergoed!

Ten slotte wijs ik nog op ons tentoonstellingswerk dat nog steeds voortgang vindt. Hein van der Kroon is hier onze man. Elders in dit nummer treft u een stukje van hem aan waarin hij verslag doet van voorbije en komende tentoonstellingen. En, wat Hein in zijn bescheidenheid, soms nalaat erbij te vermelden, al deze tentoonstellingen werden en worden, uiteraard in samenwerking met anderen, georganiseerd door ons Anti-oorlogsmuseum.

Chris Geerse

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 15 april 2002