Tentoonstelling in Naarden

logo


De Vredesboot 2002 nr. 2

naar hoofdmenu

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Tot 8 december is in het Comenius museum te Naarden onze succesvol reizende tentoonstelling 'Onderdrukking en Bevrijding' te zien over het lot van Duitse dienstweigeraars in Hitlers Derde Rijk.

Via deze expositie bleek het mogelijk om enkele gelukkige dwarsverbanden te leggen met andere vredesorganisaties.
Onder andere met het Vredescentrum van de Technische Universiteit Eindhoven: De opening van deze tentoonstelling werd verricht op 4 september door Prof. Dr. Ir. P.P.J.M. Schram, vice-voorzitter van het Vredescentrum van de TU/e.
Met SIVMO (Steuncomitť IsraŽlische vredesgroepen en Mensenrechtenorganisaties) en EAJG (Een Ander Joods Geluid): Bij de tentoonstelling ligt tevens de brochure 'De moed om te weigeren', over joodse dienstweigeraars in de door IsraŽl bezette gebieden.
Tenslotte met de NVMP (Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie): In het kader van deze expositie organiseerde de NVMP een tweetal lezingen over 'hot vredesissues' en wel op 22 en 29 oktober 19.30 uur, in het Comeniusmuseum.
En last but not least met het Comenius museum zelf, dat zich in de toekomst meer als een vredesmuseum wil profileren, in overeenstemming met Jan Amos Comenius, die als een van de eersten in zijn tijd zich in zijn brochure 'Angelus Pacis' openlijk uitsprak tegen oorlog uit godsdienstige en ideologische motieven, en pleitte voor een geweldloze samenleving. Verzet tegen tirannie achtte hij wel geoorloofd.

In 2003 zal deze expositie van medio april tot medio mei naar het stadhuis te Almere gaan.

Hein van der Kroon

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 23 december 2002