Tentoonstellingen

logo


De Vredesboot 2003 nr. 1

naar hoofdmenu

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Tot eind januari werd in het Comenius Museum te Naarden de succesvolle, rondreizende tentoonstelling ‘Onderdrukking & Bevrijding’ geëxposeerd. Deze tentoonstelling gaat over het lot van Duitse dienstweigeraars in WOII. Daarna ging hij - op initiatief van het 4/5 mei Comité Almere- van 14 april tot 12 mei naar het stadhuis in Almere. Op deze beide locaties heeft de Duitse dienstweigeraar Peter Schilling, die overigens in Nederland woont, diverse middelbare schoolklassen langs deze tentoonstelling geleid. In diverse locale kranten in de regio werd hiervan melding gemaakt.

Waarschijnlijk gaat deze expositie in november/december naar het Vredesmuseum de IJzertoren in Diksmuide (België). Vervolgens werd in het Comenius Museum te Naarden de tentoonstelling ‘Oorlog aan de Oorlog’ gepresenteerd. Deze affichetentoonstelling gaat over de geschiedenis van vredesbeweging en werd op 22 maart geopend door prof. dr. LJ.A. Vriens, hoogleraar vredespeda-gogiek te Utrecht. De Russische violiste Julia Dinerstein gaf daarbij een schitterend solo-recital. Periode: 22 maart tot 25 mei. Van 1 tot 29 september gaat deze tentoonstelling naar de openbare bibliotheek te Leusden.

Van 5 tot 10 mei ‘03 nam de tentoonstellingscommissie, waarin het nieuwe bestuurslid, Joke Lenten en ondergetekende, deel aan de vierde Internationale Conferentie van Vredesmusea in Oostende (België). Het blijkt dat ons museum, behalve met het Comenius Museum, in principe zou kunnen samenwerken met het museum van het Vredespaleis te Den Haag of met het Vredesmuseum van Zuid Korea eveneens in Den Haag. Deze vierde conferentie heeft een eigen website: www.peacemuseums.org.

Hein van der Kroon

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 26 mei 2003