Reizende tentoonstelling

logo


De Vredesboot 1999 nr. 2

naar hoofdmenu

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

In de vorige Vredesboot ontbrak het verslag over de reizende tentoonstelling. Vandaar alsnog dit bericht. De tentoonstelling die wij in permanente bruikleen hebben van het Anti-Kriegsmuseum in Berlijn-Brandendurg - over Duitse dienstweigeraars tijdens Tweede Wereldoorlog - was van 23 januari tot 24 februari te bezichtigen in de Stadsbibliotheek te Hoorn. Dank zij de Vereniging Dienstweigeraars is thans bij deze tentoonstelling het boek "Duitse deserteurs tijdens de Tweede Wereldoorlog" door Norbert Haase verkrijgbaar voor f 6,- per ex.

Vervolgens reisde de tentoonstelling naar Amersfoort, waar zij van 11 mei tot 12 juni te bezichtigen viel in de bibliotheek "Zonnehof". Het baliepersoneel maakte helaas bezwaar tegen de gruwelijke beelden die zij steeds voor ogen hadden. Maar publicitair was deze tentoonstel ling een groot succes met een stukje in het lokale dagblad en een interview op de lokale tv.

Hein van der Kroon

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 15 april 2002