De Top van Onderop

logo

De Vredesboot
2007 nr. 1Er komt weer een Nederlands Sociaal Forum aan - eigenlijk een NSF-je - ter gelegenheid van de grote Top van rijke landen, de G8, in Duitsland in juni deze zomer. Voorafgaand daaraan organiseert het NSF een ‘andere wereld is mogelijk’-dag, en wel op 20 mei 2007 in Amsterdam.

Ditmaal in het Barleus Gymnasium en aan de overkant in Theater de Balie. Op die ene dag zullen er workshops en seminars plaatsvinden, over thema’s die op de G8 aan de orde (zouden moeten) komen: (1) klimaatverandering en energie, (2) mondiale armoede en neoliberale globalisering, (3) oorlog, afbraak van burgerrechten en racisme.

Onder de sprekers enkele kopstukken, waaronder Cindy Sheehan, de moeder van een in Irak gestorven soldaat, die het Bush zo moeilijk maakte. Er is een filmprogramma, muziek en een informatiemarkt. Verder is er een manifestatie buiten op het Leidse Plein. Wij staan er natuurlijk ook. Met spellen, speldjes en een tentoonstelling. Het begint om 11.00 uur en is om 18.00 uur weer voorbij.

Zie ook: www.sociaalforum.nl.

Loes Sjerp

hoofdmenu    inhoud    info museum    uw reactie