Vredesmuseum op Internet

logo

De Vredesboot
2007 nr. 2Een bloeiend onderdeel van ons museum is het virtuele ‘Vredesmuseum op Internet’. In de loop der jaren is het bezoekersaantal sterk gestegen tot nu 153.000 per jaar. Als je als ‘gewoon’ museum zo’n aantal zou halen, behoor je tot de groten. Op internet ligt dat wat anders. De meeste bezoekers komen binnen via zoekmachines als Google en blijven hooguit een minuut.

Toch zijn er nog meer dan 4000 die langer dan tien minuten rondkijken en bijna 400 langer dan een uur. Alle bezoekers bij elkaar brengen in een jaar ruim 3400 uur door in het museum.19.500 mensen komen meer dan één keer per jaar op bezoek. In ons virtuele vredesmuseum is steeds wat nieuws te zien. Zo is onze galerie kortgeleden uitgebreid met de beklemmende diaserie ‘Oorlogswaan’ van de Amsterdams kunstenares Emily Kocken. Ook in de galerie vindt u schilderijen van de Vlaamse schilder Jef Germonprez, die zich keert tegen het geweld in al zijn vormen.

In onze online-leeszaal kunt u een groot aantal boeken en documenten lezen of downloaden. Recent toegevoegd is o.a. het artikel uit het Britse medische tijdschrift ‘The Lancet’, dat veel stof deed opwaaien vanwege de hoog uitkomende berekening van het aantal burgerdoden in Irak. Alle reden dus om ook zelf eens een bezoekje te brengen aan www.vredesmuseum.nl. Met internet bereik je veel mensen met weinig moeite, maar ook weer niet helemaal zonder moeite. We zoeken dan ook dringend webredacteuren o.a. voor het onderdeel ‘Vrouwen en Vrede’. Computerkennis is er niet voor nodig, wel betrokkenheid bij het onderwerp en vaardigheid in het schrijven van korte, heldere teksten.

Chris Geerse

hoofdmenu    inhoud    info museum    uw reactie