Vrijwilligersdag in Utrecht

logo

De Vredesboot
2005 nr. 1Zaterdag 22 januari kwamen een aantal vrijwilligers uit het hele land naar het gebouw van EMMA in Utrecht. Een huis vol vrede en zorg voor de aarde. Met middenin een ronde ruimte met een grote open haard. Rond het vuur begonnen we met koffie, thee en kruidkoek van Hiltje. Kennismaken en horen waar iedereen mee bezig was. Het was lekker warm en gezellig.

Maar daarna werd er toch aan tafel serieus gepraat over de toename van aanvragen voor een expositie na het benaderen van de vele bibliotheken. En dan vooral over de vragen: Willen we weer op zoek naar een boot of vinden we de huidige situatie (een virtueel museum in combinatie met rondreizende exposities) net zo goed?, Wat zou het Museum nog meer moeten doen?”, Wat is daarvoor nodig en wie zou dat willen doen?, Wat is haalbaar?

Dat leverde flipovervellen vol ideeën, dromen en concrete zaken op. Daarna zou volgens plan de oorkonde voor het erevoorzitterschap van Hans Wiebenga uitgereikt worden. Maar helaas voelde Hans zich niet goed genoeg om te komen. We hebben toen maar op hem gedronken, er een hapje bij genomen en wat mooie kaarten van onze namen voorzien om later te bezorgen. En genetwerkt, dat het een aard had. Bij de kennismaking zag je al mensen denken: “Die moet ik straks even spreken, die kan me vast helpen met....”

Het samen vredesliedjes zingen - een ware hype op onze site- of het uitproberen van de spellen kwam daardoor wegens tijdgebrek te vervallen. Maar het was een leuke dag. De vele zieken en de man, die het niet kon vinden, hadden echt pech.

Loes Sjerp

hoofdmenu    inhoud    info museum    uw reactie