De weg ligt open

logo


De Vredesboot 1997 nr. 1

naar hoofdmenu

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Het bestuur van het Anti-Oorlogs Museum kon in de afgelopen periode niet volledig naar wens funktioneren. Twee leden moesten zich om privť redenen terugtrekken nadat zij eerder veel goed werk hadden verzet. Twee anderen werden door gezondheidsproblemem gehandicapt terwijl onze man van de werkgroep "schip" in zijn werk te overbelast raakte om nog veel voor het museum te kunnen doen.

We meldden in het novembernummer dat we ons hadden gericht tot het Landelijk Beraad Vredes Organisaties (LBVO) met het verzoek om, liefst allen, ons te steunen, mee te gaan doen. In het antwoord werd ons bericht dat dit geen haalbare kaart bleek. Van de voorzitter hoorden we dat het in het bijzonder vast zat op vrees voor het aangaan van eventuele financiŽle verplichtingen, in deze periode waarin de penningmeesters van vredesorganisaties nu eenmaal geenszins vreugdevolle tijden beleven. Maar er is wel een mogelijkheid dat op andere wijze toch resultaat bereikt kan worden, daar wordt nu aan gewerkt.

Gelukkig zijn er ook goede berichten. Hein van der Kroon bericht in dit nummer over een nieuwe door hem ter hand genomen aktiviteit. Voorts is er ten aanzien van de opzet van "minitententoonstellingen" een plan aanvaard om een eerste voorbeeld daarvan te creŽren op het terrein van "kunst en oorlog", gebruik makend van beschikbaar materiaal vanuit de beeldende kunsten, proza en poŽzie, muzikale inbreng en uiteraard aktivering van bezoekers, i.h.b. leerlingen, bewust omvattend.
Latere minitentoonstellingen zullen gewijd kunnen worden aan o.a. de economische, de juridische en de pedagogische/psychologische aspecten en oorzaken van het oorlogsverschijn sel. Vanuit dergelijke minitentoonstellingen groeien we zo naar de opzet en vormgeving van het eigenlijke AOM. Dit alles zal natuurlijk veel inspanningen vergen. Zoals in de beginfase van ons projekt was aangegeven en afgesproken willen we dan ook, liefst nog voor de zomer, een tweede vrijwilligersbijeenkomst beleggen die tegelijk een organisatorische en een nieuwe ideeŽn stimulerende funktie zal hebben.

Ben van der Meer blijft aktief in het met de stand bezoeken van vele bijeenkomsten, laat stelijk nog de Paasmars en de 8 Mei Beweging. We herhalen een eerder verzoek: vooral wat verder van het centrum van het land zijn nog mensen nodig die mee willen doen aan het "bemensen" van onze stand! Het museumplan heeft immers een landelijke doelstelling!

Tenslotte nog 2 opmerkingen:

  1. Van Peter van den Dungen, de secretaris van het Internationaal Netwerk van Anti-Oorlogs- en Vredes Musea ontvingen we de hierbij afgedrukte brief, die in wezen aan "ons allen" gericht is - die tekst behoeft bepaald geen nadere toelichting.
  2. Voor de verschillende onderwerpen die eerst in de minitentoonstellingen en later in het eigen lijke AOM aan de orde zullen komen beschikken we al over belangrijk materiaal. Maar voldoen de moet dat uiteraard nog worden. Indien u denkt daaraan te kunnen bijdragen, neemt u dan even kontakt met secretaris of voorzitter? En, indien u beschikt over een vorm van opslag ruimte waarmee u ons misschien kunt helpen, dan geldt hetzelfde!
Met een nu weer volledig en volwaardig functionerend bestuur willen we het werk voort zetten. Op weg naar het moment waarop de term het AOM plan kan worden vervangen door de term het AOM. De weg ligt open.

Hans Wiebenga, voorzitter

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 15 april 2002